Powrot

konkurs Poznaj Pajero

  1. Organizatorem internetowego konkursu "Poznaj PAJERO? jest Pajero Owners Club Polska www.pajero.org.pl, w skrócie P.O.C.
  2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby zarejestrowane na portalu społecznościowym FACEBOOK (dalej FB) z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.
  3. Zgodę na uczestnictwo osób nieletnich należy przesłać elektronicznie w postaci wiadomości skierowanej do strony P.O.C. na FB od opiekuna prawnego lub bezpośrednio przez zainteresowaną osobę z załączeniem skanu oświadczenia opiekuna.
  4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie P.O.C. Lista członków P.O.C jest zamieszczona na stronie internetowej www.pajero.org.pl.
  5. Szczegółowe warunki udzielania odpowiedzi konkursowych są podane w ogłoszeniu konkursu, zamieszczonym na fanpejdżu P.O.C. na portalu FB.
  6. Czas trwania konkursu i moment ogłoszenia laureatów oraz ich ilość są podane w ogłoszeniu konkursu, zamieszczonym na fanpejdżu P.O.C. na portalu FB.
  7. Organizator nie przewiduje rozpatrywania uwag i zastrzeżeń co do sposobu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Każdy uczestnik zobowiązuje się przez fakt uczestnictwa do akceptacji wszystkich decyzji organizatora związanych z konkursem.